Föräldrar

Familjesamtal

Tillsammans får vi en förståelse för vad som händer i familjesystemet. Arbetet grundar sig i hjärnans utveckling och vad barn och ungdomar behöver för att frodas. Vi tittar på vad ni har med er in i föräldraskapet och vad som fungerar och vad ni skulle vilja ha annorlunda. Ibland träffas hela familjen tillsammans, ibland delar vi upp oss beroende på familjens behov.

Familjecoaching

Detta programmet erbjuder jag under minst 6 månader. Här får ni stöd för att skapa det familjeliv ni verkligen vill ha. Ni får redskap för att förstå och använda när det gäller den utvecklande hjärnan, känsloreglering, lekens magiska språk, oönskade beteenden, blir bra på att känna och ta hand om egna sårbarheter, själv-omsorg och hur ni kan använda tacksamhet för att frodas och skapa ett lugnt och flödande familjeliv.

Vi gör detta genom att träffas och/eller online, eller en kombination. Ni får även tillgång till vissa telefontider.