Rörelse

Jag håller även 5Rytmer dansklasser eller sweats som de kallas, för jag tror mycket på kravlös rörelse som ett sätt att stärka hur vi mår emotionellt.

Jag har undervisar varje måndag i Baskemölla, Österlen. Jag har för avsikt att erbjuda hög energi, positiva upplevelser där alla känner sig välkomna, inspirerade och lustfyllda. Även att ge möjligheten att inse glädjen i rörelse och musik. Jag tror helt klart att rörelsen är medicin för själen, inte bara kroppen. Fokuset i mina klasser är på att röra sig utefter vad kroppen vill och vad den vill uttrycka. Jag använder 5Rytmer som ett redskap i detta. Min önskan är att allt vi har med oss får plats och att vi kan komma i kontakt med vår styrka och livskraft. Att röra sig tillsammans är också ett av de bästa sätten att bygga gemenskap och ’community’. Kom med i dansen!

Mer information här www.wisebody.se.